Reklamácia tovaru

magnifier

Reklamácia tovaru

Záručná doba je minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode wantee.sk.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu a tovar, na ktorom zistil vadu ďalej nepoužívať.
 
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady v záručnej dobe. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a doručením reklamovaného tovaru.
 
Ako postupovať pri reklamácii:
1.Zašlite nám email s požiadavkou na reklamáciu
2.Tovar zašlite na adresu (neposielajte tovar na dobierku!):
191tech s.r.o.
Strojárenská 1
040 01 Košice
3. Po prijatí reklamácie Vám pošleme informáciu o jej prijatí.
4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Reklamácie vybavujeme obratom.
5. Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním nového/opraveného tovaru
6. Pri neodstrániteľnej vade je reklamácia ukončená vrátením kúpnej ceny tovaru, výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, po súhlase kupujúceho.
 
Vrátenie a výmena tovaru
Pri predaji tovaru prostredníctvom internetu, prípadne cez zásielkový predaj má spotrebiteľ právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu od kúpnej zmluvy a to v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov).
 
Bez problémov Vám vymeníme veľkosť. Dôležité je, aby bol v tejto lehote tovar doručený na našu adresu. Tovar sa nesmie používať, poškodiť, musí byť kompletný a mať doklad o kúpe.
 
Tovar zašlite na našu poštovú adresu: 
            191tech s.r.o.
Strojárenská 1
040 01 Košice
 
Po tom, čo nám bude tovar určený na vrátenie doručený, Vám peniaze vrátime na účet uvedený v liste o odstúpení od zmluvy a to najneskôr do 15 pracovných dní. Táto lehota je daná zákonom. Bežne vraciame peniaze do 7 pracovných dní. V prípade, že by došlo k zdržaniu, prosím kontaktujte nás, aby sme to mohli napraviť.

 

Vybraná možnosť nie je skladom. Zadajte svoju e-mailovú adresu a my vás budeme informovať, hneď ako bude produkt k dispozícii.

Meno
E-mail
Telefón
Komentáre